icon-weterynarz
Konsultacje i kompleksowa obsługa weterynaryjna

Opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych dla ferm drobiu.

icon-doradztwo-zywn
Doradztwo zootechniczno-żywieniowe

Wspieranie produkcji zwierzęcej przez naszych specjalistów na każdym etapie.

icon-doradztwo-inv
Doradztwo inwestycyjne w zakresie produkcji zwierzęcej

Wsparcie dla rozwoju nowych przedsięwzięć w sektorze drobiarskim.

Misja i Wizja

Czym jest SuperPartner Integra?

SuperPartner INTEGRA® to nasz autorski program monitoringu hodowli i żywienia drobiu (Farm Assurance Scheme SuperPartner INTEGRA®). Program gwarantuje produkcję opartą wyłącznie na sprawdzonych, naturalnych paszach, które w 100% składają się z surowców roślinnych. W programach żywieniowych drobiu nie stosujemy dodatków stymulujących wzrost w postaci antybiotyków czy hormonów.

Są to działania oparte na potencjale specjalistycznej wiedzy: hodowców, lekarzy weterynarii, zootechników, pracowników wytwórni pasz i zakładów ubojowo-przetwórczych.

Program SuperPartner INTEGRA® w pełni wykorzystuje możliwości polskiego rolnictwa pozostając w zgodzie z naturą i dobrostanem zwierząt.

Zakres działalności Integra

icon-stada
Stada rodzicielskie

Zapewnienie ciągłości dostawy jaj wylęgowych ze stad o wysokim statusie zdrowotnym.

icon-pasze
Pasze

Dostarczanie pasz do ferm brojlera, które pochodzą ze sprawdzonych wytwórni, z którymi współpracujemy.

icon-wylegarnia
Wylęgarnia drobiu

Produkcja piskląt jednodniowych brojlera kurzego we własnym zakładzie wylęgowym.

icon-stada-rodz-bez-jaj
Stada brojlerowskie

Synchronizacja oraz organizacja produkcji surowca drobiowego (Kurczęta brojlery, indyki brojlery).

SCHEMAT DZIAŁANIA

Synchronizacja oraz organizacja produkcji surowca drobiowego.

schemat4
icon-arrow-top-right
Fermy reprodukcyjne

Wysoka kultura hodowli oraz ujednolicony status zdrowotny stanowi podstawę do osiągnięcia sukcesu na kolejnych etapach.

icon-right
Jaja wylęgowe

Wprowadzony monitoring serologiczny oraz wystandaryzowane warunki transportu i odbioru jaj gwarantują doskonały surowiec dla zakładu wylęgowego.

icon-right
Wylęgarnia drobiu

Połączenie najnowszej dostępnej technologii lęgu oraz doświadczenia personelu zapewnia doskonałą jakość piskląt 1- dniowych.

icon-right-bottom
Pisklęta jednodniowe

Efektem najwyższych standardów już od pierwszych etapów produkcji jest wysoki potencjał produkcyjny piskląt 1-dniowych.

icon-left-top
Ubojnia SuperDrob

Kurczęta rzeźne są dostarczane do ubojni gdzie odbywa się dzielenie i produkcja surowych wyrobów mięsnych powstałych w procesie obróbki tuszek.

icon-left
Transport SuperTrans

Za organizację transportu jaj wylęgowych, piskląt 1- dniowych i żywca odpowiada Spółka SuperTrans.

icon-left
Fermy brojlera

Wysoka jakość piskląt oraz pasz dostarczanych na fermy doświadczonych hodowców umożliwia uzyskiwanie optymalnych wyników produkcyjnych oraz ekonomicznych.

icon-bottom-left
Wytwórnie pasz

Integra Sp. z o.o. zapewnia dostawy pasz ze sprawdzonych wytwórni.

Polityka jakości Integra

Jakość jest jedną z najważniejszych cech w które wyposażamy nasze produkty.
To ona w dużej mierze decyduje o rynkowym powodzeniu całej gamy lub tylko pojedynczego produktu.
Bezpieczeństwo produktów gwarantuje stały nadzór Inspekcji Weterynaryjnej.

icon-szczepienia
Szczepienia

Programy szczepień profilaktycznych stad rodzicielskich, piskląt 1-dniowych, brojlerów uwzględniające sytuacją epizootyczną kraju, regionu oraz fermy.

icon-dostawy
Harmonogramy dostaw

Długoterminowe planowanie poszczególnych poziomów produkcyjnych zapewnia realizację założeń.

icon-nadz-wet
nadzór weterynaryjny

Podmioty współpracujące z Integra Sp. z o.o. są pod stałym nadzorem Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

icon-kontr-med
Program kontroli medycznej

Program kontroli obejmujący, poza badaniami wymaganymi przez prawo, także testy mikrobiologiczne i serologiczne wymagane przez Integra Sp. z o.o.

icon-zabezp-jakosci
System zabezpieczeń jakości

Wewnętrzny system zabezpieczeń jakości produktu, obejmujący cały proces technologiczny oraz jego zabezpieczenie techniczne i sanitarno – higieniczne.

icon-wer-wew
Weryfikacja zewnętrzna

Weryfikacja systemu zabezpieczeń jakości produktu w trakcie kontroli urzędowych i audytów przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne.

Certyfikaty

Integra - Assured Food standards

Red Tractor Assurance jest wiodącym w Wielkiej Brytanii programem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt, higieny i ochrony środowiska.

Standard obejmuje cały łańcuch procesu produkcyjnego – od jaja i stada reprodukcyjnego,  poprzez zakład wylęgowy, fermy brojlerowskie, transport do ubojni i ubój.

Certyfikat Red Tractor to gwarancja, że produkt jest identyfikowalny, bezpieczny i wyprodukowany w sposób odpowiedzialny.

Standard Red Tractor certyfikowany jest przez  niezależną  angielską jednostkę NSF Certification.

Pasze dostarczają nam:

Zarząd Integra Sp. z o.o.

Dorota Rymarek
Dorota Rymarek
Prezes Zarządu
Dorota Cegieła
Dorota Cegieła
Członek Zarządu
Zbigniew Czech
Zbigniew Czech
Członek Zarządu

Kontakt

Integra Sp. z o.o. – Biuro

biuro@integrafarm.pl
+48 662 015 009
+48 533 311 614

 

Wylęgarnia Drobiu

wylegarniadrobiu@integrafarm.pl
tel. +48 25 750 57 00

Stoczek 44
07-104 Stoczek

Dane firmy

INTEGRA Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 80
05-480 Karczew, Poland


Nr KRS: 0000427378
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
kapitał zakładowy wpłacony: 1 000 000 zł;

Formularz kontaktowy