Konsultacje i kompleksowa obsługa weterynaryjna

Opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych dla ferm drobiu.

Doradztwo zootechniczno-żywieniowe

Wspieranie produkcji zwierzęcej przez naszych specjalistów na każdym etapie.

Doradztwo inwestycyjne w zakresie produkcji zwierzęcej

Wsparcie dla rozwoju nowych przedsięwzięć w sektorze drobiarskim.

Misja i Wizja

Czym jest SuperPartner Integra?

SuperPartner INTEGRA® to nasz autorski program monitoringu hodowli i żywienia drobiu (Farm Assurance Scheme SuperPartner INTEGRA®). Program gwarantuje produkcję opartą wyłącznie na sprawdzonych, naturalnych paszach, które w 100% składają się z surowców roślinnych. W programach żywieniowych drobiu nie stosujemy dodatków stymulujących wzrost w postaci antybiotyków czy hormonów.

Są to działania oparte na potencjale specjalistycznej wiedzy: hodowców, lekarzy weterynarii, zootechników, pracowników wytwórni pasz i zakładów ubojowo-przetwórczych.

Program SuperPartner INTEGRA® w pełni wykorzystuje możliwości polskiego rolnictwa pozostając w zgodzie z naturą i dobrostanem zwierząt.

Zakres działalności Integra

Stada rodzicielskie

Zapewnienie ciągłości dostawy jaj wylęgowych ze stad o wysokim statusie zdrowotnym.

Pasze

Dostarczanie pasz do ferm brojlera, które pochodzą ze sprawdzonych wytwórni, z którymi współpracujemy.

Wylęgarnia drobiu

Produkcja piskląt jednodniowych brojlera kurzego we własnym zakładzie wylęgowym.

Stada brojlerowskie

Synchronizacja oraz organizacja produkcji surowca drobiowego (Kurczęta brojlery, indyki brojlery).

SCHEMAT DZIAŁANIA

Synchronizacja oraz organizacja produkcji surowca drobiowego.

Fermy reprodukcyjne

Wysoka kultura hodowli oraz ujednolicony status zdrowotny stanowi podstawę do osiągnięcia sukcesu na kolejnych etapach.

Jaja wylęgowe

Wprowadzony monitoring serologiczny oraz wystandaryzowane warunki transportu i odbioru jaj gwarantują doskonały surowiec dla zakładu wylęgowego.

Wylęgarnia drobiu

Połączenie najnowszej dostępnej technologii lęgu oraz doświadczenia personelu zapewnia doskonałą jakość piskląt 1- dniowych.

Pisklęta jednodniowe

Efektem najwyższych standardów już od pierwszych etapów produkcji jest wysoki potencjał produkcyjny piskląt 1-dniowych.

Ubojnia SuperDrob

Kurczęta rzeźne są dostarczane do ubojni gdzie odbywa się dzielenie i produkcja surowych wyrobów mięsnych powstałych w procesie obróbki tuszek.

Transport SuperTrans

Za organizację transportu jaj wylęgowych, piskląt 1- dniowych i żywca odpowiada Spółka SuperTrans.

Fermy brojlera

Wysoka jakość piskląt oraz pasz dostarczanych na fermy doświadczonych hodowców umożliwia uzyskiwanie optymalnych wyników produkcyjnych oraz ekonomicznych.

Wytwórnie pasz

Integra Sp. z o.o. zapewnia dostawy pasz ze sprawdzonych wytwórni.

Polityka jakości Integra

Jakość jest jedną z najważniejszych cech w które wyposażamy nasze produkty.
To ona w dużej mierze decyduje o rynkowym powodzeniu całej gamy lub tylko pojedynczego produktu.
Bezpieczeństwo produktów gwarantuje stały nadzór Inspekcji Weterynaryjnej.

Szczepienia

Programy szczepień profilaktycznych stad rodzicielskich, piskląt 1-dniowych, brojlerów uwzględniające sytuacją epizootyczną kraju, regionu oraz fermy.

Harmonogramy dostaw

Długoterminowe planowanie poszczególnych poziomów produkcyjnych zapewnia realizację założeń.

nadzór weterynaryjny

Podmioty współpracujące z Integra Sp. z o.o. są pod stałym nadzorem Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Program kontroli medycznej

Program kontroli obejmujący, poza badaniami wymaganymi przez prawo, także testy mikrobiologiczne i serologiczne wymagane przez Integra Sp. z o.o.

System zabezpieczeń jakości

Wewnętrzny system zabezpieczeń jakości produktu, obejmujący cały proces technologiczny oraz jego zabezpieczenie techniczne i sanitarno – higieniczne.

Weryfikacja zewnętrzna

Weryfikacja systemu zabezpieczeń jakości produktu w trakcie kontroli urzędowych i audytów przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne.

Certyfikaty

Integra - Assured Food standards

Red Tractor Assurance jest wiodącym w Wielkiej Brytanii programem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt, higieny i ochrony środowiska.

Standard obejmuje cały łańcuch procesu produkcyjnego – od jaja i stada reprodukcyjnego,  poprzez zakład wylęgowy, fermy brojlerowskie, transport do ubojni i ubój.

Certyfikat Red Tractor to gwarancja, że produkt jest identyfikowalny, bezpieczny i wyprodukowany w sposób odpowiedzialny.

Standard Red Tractor certyfikowany jest przez  niezależną  angielską jednostkę NSF Certification.

Pasze dostarczają nam:

Zarząd Integra Sp. z o.o.

Michał Jóźwicki
Michał Jóźwicki
Członek Zarządu
Agnieszka Trojanowska
Agnieszka Trojanowska
Członek Zarządu

Kontakt

Integra Sp. z o.o. – Biuro

+48 662 015 009
+48 533 311 614

 

Wylęgarnia Drobiu

wylegarniadrobiu@integrafarm.pl
tel. +48 25 750 57 00

Stoczek 44
07-104 Stoczek

Dane firmy

INTEGRA Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 80
05-480 Karczew, Poland


Nr KRS: 0000427378
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
kapitał zakładowy wpłacony: 1 000 000 zł;

Formularz kontaktowy